Foto: Utsikt från Rett Center
   
   
 
 

Nationellt Center för Rett syndrom erbjuder stöd till personer med Rett syndrom och både närstående och professionella i deras nätverk. Högspecialiserad vård, forskning och utveckling samt information och utbildning ingår i uppdraget.

Pdf med information.

2017-03-15

 

Rett Center på Facebook

Följ oss på Facebook [Öppnas i nytt fönster]

Följ oss på Facebook
här!

PODD-Pepp

Introduktion av PODD: Gillar/gillar inte
Introduktion av PODD:
Gillar/gillar inte

PODD-låtar

Spännande nyhet: PODD-låtar

Filmer

Film om kommunikation vid Rett syndrom
Film om kommunikation
vid Rett syndrom

Informationsvideo om kursen The Power of Music
Föreläsning/kurs där musik-terapeut Märith Bergström-Isacsson föreläser om
"The Power of Music"

 

Rett Centers
YouTube-kanal

Rett Centers YouTube-kanal

Rett Center på YouTube

 

  

Alla med Rett syndrom behöver stöd, åtgärder och behandling för att må bra och utvecklas. Vi rekommenderar specialistutredning vart fjärde år upp till 21 års ålder. Åtgärder och behandling är viktiga även under vuxenlivet och som vuxen rekommenderas specialistutredning vart femte år. Familj och assistans, förskola, skola samt daglig verksamhet, hälso- och sjukvård och habilitering och Nationellt center för Rett syndrom är tillsammans resurser som bidrar till en god livskvalitet.

2017
Specialistutredningar på Rett Center erbjuds regelbundet. I vår kommer även en riktad specialistutredning att ges, specifikt för frågeställningar kring motorik och aktivitet. Under hösten ges en riktad specialistutredning för frågeställningar kring kommunikation. Nytt är att en tvärprofessionell utredning vänder sig till personer med Angelman syndrom.

En brukar- och assistentutbildning där personer med Rett syndrom och assistenter tillsammans får prova att praktiskt använda bilder i kommunikationen kommer att ges under våren. Dessutom arrangeras en utbildningsdag om vuxenlivet vid Rett syndrom.

Under hösten anordnas en grundkurs i Rett syndrom i Stockholm. Missa inte heller en workshop med Susan Norwell, M.A. Special education från Rett University. Båda kurserna arrangeras tillsammans med RSIS.

Läs mer på Kalendariet och håll utkik efter mer information under Aktuellt.

Rett Center erbjuder Information och utbildning Forskning och utveckling Högspecialiserad vård

 

Om kakor (cookies)

 

AKTUELLT

Forskare från Boston
Föreläsning för professionella

Brukar-/assistentutb.
Tema: Kommunikation

Nyhet
Hyra rum på boendet

Grundkurs Rett syndrom
30-31 maj i Stockholm

Utredning Angelman
16-18 oktober på Rett Center

Riktad specialistutredning
Inriktning motorik och aktivitet

Månadens artikel
Benhälsa


KALENDARIUM

Länk till Kalendariet

 

Länk till RSIS - föreningen Rett syndrom i Sverige

 

Sveriges ingång till Orphanet
Orphanet är referensportalen för information om sällsynta diagnoser och särläkemedel

 

Musik/Motorik för barn med Rett syndrom - och alla andra barn
Musorik - Musik/Motorik
För barn med Rett syndrom
och alla andra barn